Արտադրություն և փոխադրում

Նյութի պատրաստում

Նյութի կտրում

Ճկման գոտի

Էլեկտրաստատիկ ցողում

Փրփրացող

Ներկել

Եռակցման տարածք

ժողով

Ավարտված փաթեթավորում

Ապրանքի տեղափոխում